Geodetske storitve z novo dimenzijo, dimenzijo človečnosti!

Ko je delo opravljeno pošteno in prijazno

V geodetskem podjetju GEO-ETIKA od leta 2008 opravljamo vse geodetske storitve v povezavi z evidentiranjem nepremičnin in infrastrukture, pripravo geodetskih podlag za gradnjo objektov in inženirsko geodezijo. Izkazali smo se kot zanesljiv partner oz. izbrani izvajalec, ki pri opravljanju svojih storitev ne dela napak. Od prvega dne so naše vodilo strokovnost, kakovost, zanesljivost in fleksibilnost. Pri nas izvedba storitve nikoli ni prepuščena naključju.

Vse geodetske storitve na enem mestu

Evidentiranje nepremičnin

Evidentiranje nepremičnin

Ažuren in pravilen vpis podatkov o nepremičninah v uradne državne evidence je predpogoj za dobro gospodarjenje z nepremičninami.

Opravljamo naslednje storitve s področja
zemljiškega katastra in katastra stavb:

 • ureditev meje,
 • izravnava meje,
 • parcelacija,
 • označitev meje v naravi,
 • evidentiranje zemljišča pod stavbo,
 • komasacija,
 • sprememba bonitete zemljišča,
 • vpis stavbe v kataster stavb,
 • sprememba podatkov katastra stavb.
Geodetski načrt

Geodetski načrt

Geodetski načrt je ena od bolj pomembnih geodetskih storitev, ne samo z vidika geodetskih opravil geodetskega podjetja, temveč tudi z vidika njegove uporabnosti. Predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki pa sta sama po sebi podlaga za večino posegov v prostor.

Izdelujemo naslednje geodetske načrte:

 • geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
 • geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,
 • geodetski načrt za pripravo državnih in občinskih prostorskih načrtov.
Inženirska geodezija

Inženirska geodezija

Storitve inženirske geodezije so potrebne pri gradnji stavb in infrastrukturnih objektov ter drugih posegih v prostor, ki obsegajo zemeljska dela. Pri že zgrajenih stavbah in že zgrajenih infrastrukturnih objektih pa so storitve inženirske geodezije potrebne, da se ugotovi premike in s statističnimi testi napove nadaljnje dogajanje na objektu, ki se ga z deformacijsko analizo spremlja.

Na področju inženirske geodezije opravljamo:

 • zakoličenje stavb,
 • zakoličenje infrastrukturnih objektov,
 • določitev mas pri zemeljskih delih,
 • opazovanje premikov in deformacij objektov.
Geo-etika d.o.o. Zgodba O nas

Naše storitve opravljamo z veseljem


V čem smo drugačni od konkurence?

Storitve na terenu in v pisarni opravljajo samo za to usposobljeni kadri, ki se nenehno izobražujejo, pri svojem delu pa so točni in inovativni. Zelo se trudimo, da bi naše stranke jasno razumele potek storitev, ki jih izvajamo.

Za razliko od konkurence, nikoli nismo popustili ekonomskemu pritisku, in smo vedno storitve izvajali s skrajno skrbnostjo, natančnostjo in v skladu z našimi ustanovnimi vodili. Smo prava izbira za vse, ki prisegate na kakovost ter želite, da je storitev opravljena hitro, objektivno in strokovno.

Pri nas se zvestoba splača, zato smo za vas pripravili pakete geodetskih storitev:


Paket Zvesti

 • Ureditev meje, parcelacija,
 • geodetski načrt,
 • zakoličba,
 • evidentiranje stavbe,
 • hišna številka.

Paket Gradim 123

 • Geodetski načrt,
 • zakoličba,
 • evidentiranje stavbe,
 • hišna številka.

Paket Stavba

 • Zakoličba,
 • evidentiranje stavbe,
 • hišna številka.
Ureditev Meje

Ureditev meje

Ureditev meje je postopek določitve meje v naravi z upoštevanjem podatkov zemljiškega katastra. Meja parcele se ureja v postopku ureditve meje. V postopku ureditve meje se lahko ureja meja (meja celotnega oboda parcele) ali del meje.

Zakolicba stavbe

Zakoličba stavbe

Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je z Zakonom o graditvi objektov predpisano gradbeno dovoljenje, morate poskrbeti tudi za zakoličenje objekta. Zakoličenje se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju.

Evidentiranje stavbe

Evidentiranje stavbe

V postopku evidentiranja stavbe, se z dvema elaboratoma, v zemljiškem katastru in katastru stavb evidentirajo podatki o vaši stavbi. Ta postopek je nujen za pridobitev hišne številke novozgrajenih objektov.

Imate težavo z mejo?
Naše izkušnje so vaša prednost.


Reference

 • Referenca As Domžale
 • Referenca BeGrad
 • Referenca Bent
 • Referenca BMC
 • Referenca Boson
 • Referenca Cebelarska zveza Slovenije
 • Referenca Cibos lesena gradnja Ekoart
 • Referenca DFI Nepremičnine

 • Referenca Direkcija za infrastrukturo
 • Referenca Občina Domažale
 • Referenca Elektroservisi
 • Referenca GP Križnar
 • Referenca GTB Bostjan Tekavc
 • Referenca Geo-procad
 • Referenca Grasto

 • Referenca KŽK Kmetijstvo
 • Referenca Lavaco
 • Referenca Lontech
 • Referenca Občina Lukovica
 • Referenca Mega Team
 • Referenca Mikrografija
 • Referenca Občina Moravče
 • Referenca N-Projekt
 • Referenca Peritia

 • Referenca Posta Slovenije
 • Referenca RCU Lukovica
 • Referenca RRD
 • Referenca Sij Group
 • Referenca Stigma
 • Referenca Trimo
 • Referenca Občina Zagorje ob Savi

Ponosni smo na več kot 1000 zadovoljnih strank.

Stranke o nas

 • "Podjetje Geo-etika je izkušeno podjetje na svojem področju in svoje storitve opravlja natančno in profesionalno. Z njihovo storitvijo sem bil izredno zadovoljen in priporočam vsem ostalim!" 

  -- Janez  Breznik

 • "Pozdravljeni, podjetje Geo-etika je za Čebelarsko zvezo Slovenije izvajalo več geodetskih storitev in tudi svetovanj s tega področja. Delo je bilo opravljeno kakovostno in v predvidenih rokih ter pod ugodnimi pogoji in kot naročnik smo bili z izvedenimi storitvami zelo zadovoljni."

  -- Anton Tomec
  Čebelarska zveza Slovenije, tajnik

 • "S sodelovanjem z Geo-etiko sem bila zelo zadovoljna, ker je bila celotna storitev in cena takšna, kot je bila zapisana v predračunu. Gospod Boštjan se je držal dogovora in bil pri delu tudi prilagodljiv."

  -- Nataša Pivec

 • "Podjetje Geo-etika je za nas opravljalo storitev razparcelacije obstoječe parcele in pripravilo geodetski posnetek. Z njihovo storitvijo smo bili zelo zadovolnji, saj so se držali rokov izvedb in nam v zelo kratkem času dostavili vso potrebno dokumentacijo.

  Poleg tega nismo bili med opravljanjem storitve nič obremenjeni, saj so vse postopke izpeljali samostojno. Priporočamo!"

  -- Taja

 • "Delo Geo-etike je bilo opravljeno korektno, profesionalno in v celoti izpolnjeno v časovnem roku. Komunikacija in obveščanje o poteku dela je bila detajlna in redna, kot se za geodetski biro tudi pričakuje. Pohvala zaposlenim!"

  -- Boštjan Žagar

 •  
 • "Z vašo storitvijo sem bil zelo zadovoljen predvsem glede hitrosti in kvalitete. Z veseljem vas bom priporočal naprej."

  -- Severin Stančič

 • "S podjetjem Geo- etika oziroma z g. Boštjanom smo sodelovali večkrat. Prav je, da jih pohvalim  s hitro izvedbo, pripravo vseh dokumentov kot tudi cenovno najugodnejšega izvajalca."

  -- Miran Mežnar
  Snickers-workwear, BMC d.o.o. 

 • "Geodetski načrt za ureditev potoka Čepljica v Lukovici je bil izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu. Izdelan je bil tako kvalitetno, da je dobro služil kot osnova za hidravlične račune pri načrtovanju  vodnogospodarske ureditve potoka.

  Poleg situacijskega prikaza so bili izmerjeni na terenu in nato izrisani detajlni prečni prerezi korita z vsemi objekti v strugi in ob njej. Prikazana je bila tudi lega potoka na katastrskem načrtu  s poteki posameznih komunalnih vodov v neposredni bližini potoka.

  Geodetski načrt je bil v celoti izdelan kvalitetno in je služil kot dobra osnova za načrtovanje ureditve Čepljice."

  -- Franci Rojnik
  IZVO-Vodar d.o.o.

 • "Z vašo storitvijo sva bila z mož več kot zadovoljna - ste izjemno odzivni, hitri, profesionalni in prijazni, držite se dogovorov in rokov, pa tudi s ceno storitve sva bila, glede na cene ostalih preverjenih ponudnikov v Domžalah, zadovoljna. Vas toplo priporočava."

  -- Alenka Loncnar

Stopite z nami v kontakt

Geodet Boštjan Hrovat

Boštjan Hrovat

univ. dipl. inž. geod.

Geodetska izkaznica št.: 148817

Odgovorni geodet IZS št.: Geo0284

Telefon


040 270 239

Email